Kategorie: Angličtina

Aj pro předškoláky v MŠ

Aj pro předškoláky v MŠ

Vážení rodiče,

základní informace o výuce angličtiny v MŠ Milíčeves jsou vypsány zde. Jakékoliv další dotazy zodpovíme ve čtvrtek 24. 9. 2015 po skončení ukázkové lekce, případně kdykoliv prostřednictvím mailu radka.zlatnikova@seznam.cz.

 • Cena učebnice Brilliant Fun 1 (nakl. MACMILLAN) 348,- Kč vč. DPH (náklady platí rodiče, dodání materiálu zajišťuje vyučující)
 • Přídavný výukový materiál (audionahrávky, flashcards, kopírovatelný materiál apod.) zajišťuje vyučující ve spolupráci s MŠ
 • Doporučená výbava: učebnice v plastových deskách formátu A4 se jménem dítěte, označeny jsou desky i učebnice, nejlépe značkou (obrázkem) používanou v MŠ
 • Délka lekce 45 minut
 • Počet dětí ve skupině min.8, max.12
 • Cena 35,- Kč/lekce
 • Celkový počet lekcí garantovaných vyučujícím je 24/školní rok
 • Platba 2x ročně: do 9.října 2015 za období říjen – leden, do 8.ledna 2016 za období únor – červen školního roku 2015 – 2016
 • Kurzovné za nenavštívené hodiny se nevrací, v případě velkého počtu nemocných dětí (poloviny z počtu vyučované skupiny) se lekce vyučovat nebude, o to nižší bude částka za výuku ve druhém pololetí
 • V případě onemocnění lektorky bude po dohodě s ředitelstvím MŠ stanoven náhradní termín výuky
 • Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků ČR a školních prázdnin vyhlášených MŠMT pro ZŠ
 • Vyučující se zavazuje, že informace získané od dětí v průběhu vyučovací lekceJnebude nikde šířit
 • Webové stránky vhodné pro Vaše děti, které slouží jako podpora jazykové výuky, najdete na www.zsslatiny.cz v sekci „Angličtina“
 • Požadovaná vstupní úroveň do kurzu: není
 • Očekávaný výstup po plánovaných 24 lekcích (1 úvodní + 18 výukových + 3 tematické + 2 opakovací):

Děti se seznámí s novou formou dorozumívání, získají pozitivní vztah k angličtině, nebudou se bát komunikace v cizojazyčném prostředí, osvojí si základní obraty a fráze v běžné každodenní komunikaci (pozdrav, poděkování, představení sebe sama, sdělení věku…), ze slovní zásoby zvládnou tyto tematické okruhy: číslice 1 – 6, lidské tělo, barvy, zvířata, výbava školní aktovky, rodina a její členové. Vše na úrovni relevantní pro předškolní věk, tj. 5- 6 let.

 

Pevně doufám, že se Vašim dětem bude angličtina líbit, budou spokojené, zážitky z výuky Vám budou sdělovat s nadšením a Vy, rodiče, budete Vašim dětem s nadšením naslouchat.

ZŠ Slatiny a Radka Zlatníková se těší na první anglické krůčky Vašich dětí.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.