Kategorie: Angličtina

Hodnocení žáků za měsíc září

AJ – hodnocení žáků

Vážení rodiče,

Vaše děti za sebou mají první měsíc nového školního roku 2015 – 2016 a zvykly si (někteří více, někteří méně) na pevný a pravidelný školní režim. Záměrně jsem použila slovo „pevný a pravidelný“, neboť jen takový je klíčem k úspěšnému zvládnutí požadavků všech typů škol a předmětů v nich vyučovaných.

V hodinách anglického jazyka musím pochválit všechny žáky, opravdu se snaží. Prvňáčci společně se druháčky hravou formou poznávají základy nové formy komunikace a věřím, že mají „našlápnuto“ stát se angličtináři, kteří se k tomuto jazyku nebudou stavět zády. I nadále budu používat hodnocení formou sloních tiskátek a „pejsků“, jejichž výraz a text jasně sdělují, jak si žák v hodině vedl. Nedaří-li se, pak na stránce žádné tiskátko ani nalepenou kartičku nenajdete. Taktéž v případě doma zapomenuté učebnice.

Na webových stránkách školy najdete tematické okruhy se slovní zásobou z učebnice Brilliant Fun pro 1. a 2.třídu, jež je aktuálně probírána, vždy slovíčka zakroužkuji, abyste měli povědomí o tom, co s dětmi procvičovat. Opakuji, že stačí pár minut, ale denně. Slovíček bude přibývat a paměť není nekonečná, musí se jí pomoci, aby fungovala podle našich představ, zejména u malých začátečníků, kteří se bez Vaší pomoci a zájmu rozhodně neobejdou.

Žáci 3.třídy doslova „vpadli“ do rozjetého vlaku, který nelze zastavit ani přibrzditJ. Zpočátku jsem měla menší obavy, jak bude výuka cizího jazyka fungovat společně s 5.třídou, ale musím konstatovat, že díky tomuto společnému soužití umí a budou umět více, než kdyby byli vyučováni v oddělené skupině určené pouze k výuce jejich ročníku. Obě třídy pracují perfektně, dokáží spolupracovat i ve skupinové práci, jsou vnímaví a soutěživí. S každým dnem jsou pozornější, je vidět, že se učit chtějí. Zde bych ráda zmínila poměrně často diskutovaný problém každého učitele cizího jazyka, tj. přístup. Pátá třída je mezníkem, jakýmsi předělem v životě dítěte. S jejím ukončením se dostane do velkého světa velké školy, kde se nikdo neptá, proč dítě nezná slovíčka, proč se je neučí nebo nenaučilo, ale rovnou ohodnotí (ne)vědomosti ne příliš lichotivou známkou. Svým žákům nic neodpustím. Učím je formou, kterou pochopí téměř všechny děti. Má řád, jasně daná pravidla, je progresivní a Vašim dětem ulehčí přestup na druhý stupeň. Opět ale apeluji na pravidelnou domácí přípravu, zejména každodenní dril opakování slovíček starších, novějších, všech. Bez toho se prostě jazyku nikdy nikdo dobře nenaučil a nenaučí.

Končí opakovací období a s páťáky se vrhneme na učebnici Project, podle které se učí téměř na všech ZŠ. Každý týden budu ověřovat znalost slovíček a mnou probraných gramatických jevů, žáky budu hodnotit známkou 1 až 5. Jedničku dostávají páťáci pouze za bezchybný výkon, pětku v případě, že na vše vyloženě „kašlou“, což se pozná velmi brzy. Hodnotím snahu, úsilí, píli, vytrvalost. Často zapomínané úkoly, školní potřeby či učebnice korunované mlčením při opakování slovíček se s pěknými známkami příliš neslučují. Vždy zohledňuji schopnosti dítěte. Jsou děti, které se cizímu jazyku nejsou schopné naučit nikdy, neznamená to však, že budou dostávat pětky. Každého žáka hodnotím přímo úměrně jeho schopnostem.

V případě jakýchkoliv nejasností, nejistot či problémů mě můžete kontaktovat na radka.zlatnikova@seznam.cz, ráda Vám poradím, pomohu.

Naučit se cizímu jazyku není jednoduché, věřte mi ale, že Vašim dětem budou poskytnuty pevné základy, na nichž budou moci lehce stavět.

Mějte příjemný podzim. 

S pozdravem

Radka Zlatníková

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.