Kategorie: Novinky

Easter English - Velikonoční angličtina (pro všechny ročníky) a informace angličtina

Easter English - Velikonoční angličtina (pro všechny ročníky) a informace angličtina
 
Videa: 
Videa: 1)  Easter vocabulary (Velikonoční slovní zásoba) 
            2) Easter with Steve and Magie (Velikonoce se Stevem a Magie)
Videa 1 a 2 jsou pro všechny ročníky.
            3) The story of Easter (Příběh Velikonoc) - animované krátké vyprávění pro děti o významu Velikonoc, doporučuji spíše pro 4. a 5. ročník.
 
1) https://www.youtube.com/…sJs
2) https://www.youtube.com/…zUg
3) https://www.youtube.com/…jp4
 
Pracovní listy:
1. a 2 ročník: 1. a 2. příloha (opakování barev a čísel). Pro malé děti určitě doporučuji videa 1. a 2, aby poslouchaly výslovnost. Pracovní listy z aj dětem, prosím, zakládejte a po návratu do školy se na ně podívám.
 
3. ročník:  pracovní list "Easter basket", opakujeme čísla. Dále pokud děti chtějí mohou vybarvit i pracovní listy pro 1. a 2. ročník, viz. výše
 
4. ročník: pracovní list Easter crossword/Velikonoční křížovka, slovní zásoba Easter.  Črtvrťáci si taktéž mohou navíc libovolně vypracovat pracovní listy viz. výše. 
 
5. ročník:  pracovní list " Our Easter" - článek si děti zkouší číst a překládají sami, v překladači překládáme jen jednotlivá slova, která neznáme, nikoliv celé věty! Spojování "Match the words to the pictures" děti udělají celé. Nepřekládáme věty úplně do slova, ale snažíme se rozumět významu. Otázky na pravé straně pracovního listu si děti projdou, ale budeme na nich pracovat společně ve škole.
 
Dále přikládám list velikonočních slovíček, která jsme společně procházeli o hodině. Děti mají také ostatní domácí úkoly, netýkající se Velikonoc,  které jsem jim zadala o výuce. 
 
Dne 6.4. (úterý) odpadá dětem výuka angličtiny (ze zdravotních důvodů).
 
Přeji všem dětem a rodičům hezké prožití Velikonoc  -  " VERY HAPPY EASTER" :) ,
 
S pozdravem
 H.Guest
 (V případě dotazů jsem k dispozici na mailu) hana.guest@seznam.cz