Kategorie: Novinky

Učivo ČJ a MAT. od 4.5. do 10.5. 2020 pro 3., 4. a 5. ročník

Učivo ČJ a MAT. od 4.5. do 10.5. 2020

 

ČJ 3. ročník  PS str. 39-42 souvětí, vzorce souvětí

                      učebnice str. 128-131

Mat. 3. ročník-  procvičit pořádně násobilku- stále nejde, naučit zpaměti

                                       133-134 násobení trojcifrných čísel

                                       137-138 dělení mimo obor násobilek- rozložit na desetinásobek

Výuka online skype v neděli 10.5. v 9.00.

 

ČJ 4. ročník  PS str.60-61 předložky a předpony 

                                62-64 vzorce souvětí 

                    Učebnice str. 137-140.

Mat. 4. ročník učebnice 145-146 jednotky obsahu a výpočty obsahů

                                       147-148 čísla kladná, záporná a nula

                                       149 závěrečné procvičování

Výuka online skype v neděli  10.5. v 10.00.

 

ČJ 5. ročník PS str. 47-48 číslovky

                                49 procvičování

                                50-51 skladba- stavba věty jednoduché

                     Učebnice 124-126

Mat. 5. ročník učebnice str. 139 obsahy složitějších obrazců-vypočítat př. 4

                                             140-142 dělení desetinných čísel 10 a 100

                                        Stále procvičovat písemné počítání!!!

Výuka online messenger v neděli  10.5. v 11.00.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.