Kategorie: Novinky

Výtvarné soutěže- myslivci a hasiči

Českomoravská myslivecká jednota, z. S.

Okresní myslivecký spolek Jičín

vyhlašuje tradiční soutěž

MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ

Zachytit zážitky, které děti získaly při toulkách přírodou, při poznání života naší zvěře a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj ekologického cítění a vnímání

 

Obor výtvarný

1. Děti do 6 let (MŠ)

2. Děti 6 – 8 let

3. Děti 9 – 12 let

4. Děti 13 – 15 let

Podmínky soutěže: soutěžící odevzdávají pouze 1 dílo (kresbu, malbu či grafiku) s motivy zvěře a přírody. Nehodnotí se koláže, Formát A4, A3, max. A2, tvrdý papír. Díla zaslat do 31. 3. 2021 na adresu: OMS Jičín, Tyršova 246, 50601, Jičín. Obálku označte „Mé toulky za zvěří“. Musí být uvedeno: jméno autora, věk, třída, kategorie, adresa školy, emailová adresa školy, název školy, název soutěže

Obor fotografický

1. Děti do 10 let

2. Děti 11 – 15 let

Co se děje v lese? Tématem letošního ročníku je les – jeho obyvatelé, naše procházky v něm a pomoc přírodě. Vyfoťte se s kamarády či rodiči v lese, jak pozorujete zvířata anebo třeba nosíte dobroty do krmelců

Podmínky soutěže: soutěžící odevzdávají pouze 1 fotografii. Fotografie nutno zaslat do 31. 3. 2021 na emailovou adresu: myslivci.jicin@tiscali.cz, do předmětu emailu napište heslo „Mé toulky za zvěří“. Musí být uvedeno: jméno autora, třída, kategorie, adresa školy, emailová adresa školy, název fotografie

Obor literární

1. Děti do 10 let

2. Děti 11 – 15 let

Soutěžící odevzdávají 1 vlastní soutěž, pojednávající při poznání zvěře, v maximální délce 12 veršů. Básně zaslat do 31. 3. 2021 na adresu OMS Jičín, Tyršova 246, 50601 Jičín. Nebo emailem na myslivci.jicin@tiscali.cz. Musí být uvedeno: jméno autora, věk, třída, kategorie, adresa školy, emailová adresa školy, název práce, název soutěže.

Práce mohou být zveřejněny v časopise Myslivost, na stránkách OMS Jičín, Facebooku OMS Jičín a Instagramu, dále mohou byt vystaveny v dětských mysliveckých expozicích různých výstav. Autorizace obrázků: ČMMJ může fotografie dále používat ke svým propagačním účelům.

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okr. Jičín

„Požární ochrana očima dětí a mládeže“
ročník 2021

 

Část literární

            L1        3. – 5. ročník ZŠ

Část výtvarná

                ZŠ 1        1. – 2. ročník ZŠ

                ZŠ 2        3. – 5. ročník ZŠ

Pozn.: Maximální velikost práce ve formátu A3 (421 x 297)

Obsahové zaměření tématu pro rok 2021:

DOPRAVNÍ NEHODY NA ŽELEZNIČNÍCH PŘEJEZDECH – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE

 • pro rok 2021 je například:
  • zásah hasičů při dopravní nehodě na železničním přejezdu
  • co udělat nejdříve, co následně (např.: vypnutí trakčního vedení na elektrifikované trati, evakuace cestujících, požár vlaku, požár vozidla, vyproštění zraněných osob, jejich doprava k ošetření ZZS apod.),
  • použití vhodných hasebních prostředků pro hasební zásah,
  • součinnost s Policií ČR, Zdravotní záchrannou službu
  • memento – poučení z nastalých případů, zásady bezpečného projetí železničním přejezdem apod.

Každá práce musí být na zadní stráně řádně označena:

 1. označením kategorie (písmeno a číslo, viz tabulky)
 2. jménem a příjmením autora
 3. úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu
 4. názvem školy nebo SDH, třidou a adresou školy nebo SDH, popř. telefonním číslem na kontaktní osobu

Podáním práce účastník soutěže souhlasí se zveřejněním potřebných osobních údajů k soutěžní práci.

Do soutěže budou zařazeny práce, které budou odevzdány nejpozději do čtvrtka 1. dubna 2021

Prosíme rodiče, aby práce odevzdali dříve, abychom byly schopni stihnout práce žáků do daného termínu odeslat.

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.