Zdroj: http://www.zsslatiny.cz/novinky/vyuka-online-ocima-pataku  •  Vydáno: 4.12.2020 11:37  •  Autor: admin

Výuka online očima páťáků

Výuka online očima páťáků

Výuka v covid 19

V této situaci jsem byl nerad, že se školy zavírají.

Je to dřina učit se bez učitele nebo učitelky.

Každý den kromě soboty a neděle jsem měl od pondělí do středy vyučován v 8:00 a 11:00.

Od čtvrtka do pátku jsme měli hodinu v 11:00.

Celou pandemii jsem se učil na notebooku, který nám koupil taťka.

Učil jsem se u mamky, u táty i u babičky Ivy.

Předměty, které jsme se vyučovali byly: český jazyk, matika, informatiku, ájina, přírodověda a vlastivěda.

Pan ředitel nám dával na stránky školy úkoly.

Jan Jakeš

 

                                                         Výuka v Covid 19

Těžké bylo učit se sám. Už jsem se těšil do školy,  jelikož přes notebook se to sekalo a někdy jsem vůbec nic neslyšel. Online výuky byly nejdříve od 8:00 do 9:00 a byly v pondělí a úterý. Jiné výuky byly každý den od 11:00 do 12:00 a ve středu byla ještě jedna od 13:30 do 14:00, ta byla nepovinná. Vždy po výuce a někdy po obědě jsem šel dělat úkoly. Vyučovací hodiny: AJ, ČJ, M, VL, PŘ a ČT. Na stránkách školy jsme měli všechny úkoly kromě ČJ a M.

Mikuláš Mázor

 

                                                             VÝUKA V DOBĚ PANDEMIE

Ráno jsem klasicky vstal a nasnídal jsem se. Někdy jsme měli dvě online hodiny denně. Ale spíš jsme měli jenom jednu online hodinu. Ale neměli jsme jenom Český jazyk a Matematiku ale i Angličtinu, Přírodovědu, Vlastivědu a Čtení. Někdy se to trochu sekalo ale dalo se to přežít lepší než nic. Potom jsem dodělal úkoly a šel sem ven. Ale stejně je to lepší ve škole.

Michal Fikar

 

                        Pandemie   KORONAVIRU

Od 14.10 jsme zůstali doma kvůli nařízení vlády. Doma jsme měli být jen do konce podzimních prázdnin , ale nakonec jsme šli do školy až 30.11. Učili jsme se přes počítač. V pondělí jsme měli Informatiku a češtinu s matematikou. V úterý  čtení a angličtinu. Ve středu češtinu s matematikou a vlastivědu s přírodovědou. Ve čtvrtek angličtinu a v pátek češtinu s matematikou. Já jsem měla ještě on-line výuku se ZUŠ. A to v úterý a ve středu. Venku a v obchodech jsme museli nosit roušky. A když jsme šli do školy, tak jsme museli také po celou dobu výuky nosit roušky.

Anna Hakenová

 

                                    Výuka v době pandemie

Každý den jsme měli on-line výuku. Pondělí, středa a pátek byla čeština a matematika. Úterý a čtvrtek jsme probírali angličtinu. Ve středu odpoledne jsme se setkávali s paní učitelkou na přírodovědu a vlastivědu a ptali jsme se ji na věci, které jsme nevěděli. Tyto dva předměty jsme se museli učit sami doma. Hodina trvala 45minut jako ve škole, někdy i déle. Některé hodiny byly pro mě složitější, protože se internet občas sekal a já jsem nerozuměl. Internetová hodina se mi moc nelíbila, protože některé věci se musí vysvětlit na tabuli.

          Adam Višňar

                                         Online  výuka

Online výuka probíhala přes Skype, každý den dopoledne. Český jazyk jsme měli vždy
od  11:00 do 12:00 hodin. Někdy se nám výuka sekala a bylo špatně rozumět. Někdo volal přes mobil a někdo přes notebook nebo počítač. Většina spolužáků měla zapnutou kameru a ti co jí neměli zapnutou, tak museli mít zapnutý mikrofon po celou hodinu. Online výuka byla horší než normálně ve škole, protože ve škole se toho víc naučíme a lépe učení pochopíme.

Mia Urbánková

 

Výuka o coronaviru

Ráno jsem vstala v 7:30. Když jsme měli výuku od 8:00, tak jsem před hodinou nestíhala dělat úkoly, ale když byla hodina až od 11:00, tak jsem si většinu úkolů udělala. Po hodině v 11:00 jsem se šla najíst, no a potom jsem šla dodělat úkoly.  Když jsem udělala všechny úkoly, tak jsem šla ven nebo jsem se koukala na počítač. Potom jsem se navečeřela,  koukla jsem se na film a šla spát.

Aneta Kořínková

 

V době pandemie

V době pandemie covidu jsem se učil online.  Moc mě to nebavilo, protože se to občas sekalo. Měl jsem vyučování  v 8 a v 11 hod. Učili jsme se:  aj, čj, m, čt, a měli jsme také distančí hodiny vl a př. Ty byly pouze konzultační, musel jsem se to učit s mamkou. Ještě mi s matikou pomáhal děda. Líbilo se mi,  že jsem nemusel vstávat na autobus. 

Jakub Janata