Kategorie: Pro rodiče

Informace pro rodiče dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní přihrádka 9, 501 01 Hradec Králové tel: 495 058 111, fax: 495 058 502, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz

 Informace pro zákonné zástupce dítěte, které přišlo do kontaktu s osobou s laboratorně potvrzeným onemocněním COVID-19 V průběhu docházky do školy/školského zařízení přišlo Vaše dítě do rizikového kontaktu s osobou, která má laboratorně potvrzenou diagnózu onemocnění COVID-19.

S ohledem na zkrácení karantén a izolací na 5 dnů může zcela legitimně i při veškeré funkčnosti všech systémů docházet k informaci o nastavení karantény až v okamžiku, kdy karanténa končí nebo po ní. To se stalo i v případě Vašeho dítěte, proto Vám ani není zasílána informace, o již prodělané karanténě. Nicméně považujeme za důležité Vás o proběhlém kontaktu Vašeho dítěte s osobou s laboratorně potvrzeným onemocněním covid-19 informovat. I přes nenařízenou karanténu je v následujících 10 dnech nezbytné hlídat zdravotní stav dítěte a v případě projevu klinických příznaků onemocnění kontaktovat ošetřujícího lékaře a podstoupit RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Děkujeme Vám tímto za spolupráci a dodržování nezbytných opatření s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění na další vnímavé osoby! Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje Pro případné dotazy využívejte zásadně trvale sledovaný e-mail: koronavirus@khshk.cz

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.