Kategorie: Prvňáčci

Čtenářská soutěž

Čtenářská soutěž pro prvňáky „Stříháme metr“

 

Vážení rodiče prvňáčků (skoro druháčků),

blížíme se ke konci školního roku, který z Vašich dětí učinil čtenáře, písaře a počtáře. Troufám si napsat, že to, jak děti zvládnou v prvním ročníku čtení, je stěžejní pro jejich další školní život. A od něho se odvíjí posléze i ten mimoškolní. Zvládnout čtení na takové úrovni, která nás těší, baví a inspiruje, není jednoduché. Je zapotřebí spolupráce všech zúčastněných – učitele, dítěte a především rodičů. Jste to právě vy, kteří dnes a denně opakujete písmenka, slabiky, slova, věty, jste dítěti cukrem i bičem, vymýšlíte, jak to zařídit, aby dítě číst chtělo, zatínáte pěsti a střídavě rudnete a blednete, když to čtení „kodrcá, zadrhává a dře“, zkrátka se neklube na svět tak rychle, jak si vy představujete. Snažíte se Vašeho Pepíka porovnávat se sousedovic Bětkou a v této chvíli ve Vás začne hlodat červík nejistoty, zda Vaše dítě úspěšným čtenářem je, není či vůbec někdy bude. Říkám dost! Každý prvňák potřebuje svůj čas i tempo. Všichni ale potřebují pravidelnost každodenního čtení, bez možnosti vyhnutí. Stále dětem opakuji, ať čtou cokoliv, co je baví, ale denně. DENNĚ! Jinak se z prvňáka nestane čtenář, nýbrž kokta bez schopnosti čtenému textu porozumět. Ráda bych Vás seznámila s pravidly soutěže, která se mi na konci první třídy vždy osvědčila, děti ji mají rády. Potřebují pouze jediné – krejčovský metr, který budou nosit denně do školy. Každý den, počínaje pondělkem 24. 4., budou děti číst nikoliv na známky, ale „na centimetry“. Za každé úspěšné čtení mohou odstřihnout maximálně 5 cm (1 cm za správnost, 1 cm za plynulost, 1 cm za porozumění, 1 cm za hlasitost a 1 cm za dodržení interpunkce na konci věty). Když se žák po chybě sám opraví, neztrácí šanci na odstřihnutý centimetr. Pokud však kritérium poruší a sám se neopraví, ztrácí na odstřižený centimetr nárok. Vítězem této čtenářské soutěže je ten, kdo bude mít 20. června nejkratší metr. Vás rodiče prosím, abyste svým dětem v neděli 23. 4. nezapomněli do aktovky dát krejčovský metr. Děkuji a přeji hodně trpělivosti při domácím tréninku.

Radka Kracíková

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.