Kategorie: Prvňáčci

Shrnutí září v 1.ročníku

Vážení rodiče,

společně jsme vyprovodili léto, zamávali s dětmi měsíci září a přivítali podzim. Většina dětí si zvykla na pravidelný režim školáka. Chválím děti, a je jich opravdu většina, které mají všechny věci v pořádku. Mám na mysli perfektně ořezané pastelky a tužky v penálu, obalené sešity, pracovní sešity i učebnice, notýsek a ŽK. Vím, že je to v tomto období začátků především zásluha vás rodičů. Přesto si ale neodpustím malou výtku týkající se domácích úkolů. Na třídní schůzce jsem několikrát upozorňovala, že úlohy na doma budou označeny puntíkem, že musíte doma denně všechny sešity prohlédnout a zkontrolovat, kde puntík je. Co s úlohou mají děti provést, najdete v dolní části stránky pod společnou ikonou, jíž je označeno cvičení. To vše jsme si řekli, vysvětlili. Přesto některé děti úkoly nenosí, zapomínají. Prosím rodiče, jejichž dětí se tyto nepříjemnosti týkají (na stránce s nevypracovaným úkolem najdete zamračené slony, v notýsku oznámení o nedodaném úkolu), aby byli pozornější a pečlivější při přípravě SVÉHO dítěte do školy.

Dále bych ráda shrnula naše čtecí snažení. Děti se učí ROZEZNÁVAT velká a malá písmena v podobě tiskací a psací.Ve verzi tiskací písmena i zapisujeme dle diktátu. Do dneška máme probrána písmena A, E, O, Á, É, Ó, L, M. Dětí musí poznat všechny jejich čtyři verze:

- velké tiskací písmeno (musí umět i dle diktátu napsat)

- malé tiskací písmeno (musí umět i dle diktátu napsat)

- velké psací písmeno

- malé psací písmeno

Probraná písmena jsme začali spojovat do slabik, které čteme zatím pouze v podobě tiskací. Bohužel opět podotýkám, že pokud dítě neovládá poznat písmeno, nemůže přečíst slabiku. Zde je patrná účast těch rodičů, které dle mých instrukcí své děti vedou k aktivnímu každodennímu čtení, procvičování, trénování. Děti, které si doma denně čtou, výborně zvládly základy prvopočátečního čtení, nemají problém rozpoznat písmena a spojit je do slabik, dokonce již přečtou některá jednoduchá slova. Takových dětí je mezi prvňáčky většina. Opět velmi chválím i jejich rodiče, neboť SVÝM dětem vštěpujete důležité návyky, které jsou pilířem čtenářské gramotnosti.

Veškerá cvičení najdete v Živé abecedě. Vracejte se na stránkách zpět, procvičujte, trénujte, opravdu denně opakujte probraná písmena i slabiky. Za dva měsíce bude naše společná snaha zúročena při „Slavnosti Slabikáře“, až vaše děti poprvé otevřou Slabikář a přečtou souvislý text.

V matematice provádíme numeraci do šesti, kdy k počtu teček, předmětů, obrázků přiřazujeme adekvátní číslici. Zavedli jsme znaky „větší, menší, rovná se“. V příštím týdnu zavedeme plus a mínus, začneme sčítat a odčítat do tří. Zde je problémů poskrovnu, většina dětí na základě příběhu o otevřeném zobáčku hladového kuřátka, které otevře zobáček vždy na tu stranu, kde je více zrníček, pochopila znaky rovnosti a nerovnosti a dokáže mezi dvě číslice na kartičce znak správně umístit. Bohužel ale podotýkám, že i číslice je třeba doma trénovat, protože některé děti dosud nemají jasno, že tři = 3, čtyři = 4 atd. Ve škole je prvňákům vymezena konkrétní dotace hodin, což jsou čtyři hodiny matematiky týdně, za které všichni prvňáci musí zvládnout dané učivo probrat. Nelze se zastavit na celý týden u číslice 5 a donekonečna trénovat, co je „pět“. Zde opět musí nastoupit rodiče. Pokud vidíte, že má váš prvňáček problém poznat číslici, že pokud mu říkáte „čtyři“ a on vehementně ukazuje na obrázku trojku 3 a k němu dvě štěňátka, musíte doma trénovat. Poznamenávám, že většina dětí zvládá vše perfektně, což vidíte v pracovních sešitech, kde dávám  na místo bezchybného cvičení jedničky či usměvavé slony.

Prvouka se odvíjí od znalostí dětí. Některé perfektně prezentují rodičovský přístup založený na rozhovorech o světě kolem nás. Je znát, kteří rodiče si se svým dítětem povídají o přírodě, všem, co s ní souvisí, o ročních obdobích, o tom, co děláme v létě, na podzim, v zimě, proč lidé pracují, proč se děti učí, proč máme mít zdravou svačinu, co je nebezpečné, co uděláme, když se zraníme atd. Je také poznat, které děti jsou odkázané na televizní obrazovku či počítač a informace jen pasivně přijímají. Jako vyučující odpovídám za dopolední náplň vašich dětí, ale tu odpolední si řídí rodiče sami. Mnohdy se zarazím, zda je vůbec možné sledovat celé odpoledne, podvečer a večer kreslené komiksové seriály v televizi a nechce se mi tomu uvěřit…(?)

Angličtina je nádherné hraní si v prostředí nových kamarádů z ostrova, kde jsme všichni v bezpečí. Dětem se daří, zvykají si na práci s nahrávkou v cizím jazyce a věřím, že touto cestou půjdeme i nadále.

Závěrem bych vás rodiče ráda pozvala na dny otevřených dveří v 1. a 2.ročníku. Nelze vměstnat všechny zájemce v jeden den do jedné třídy, vadilo by to při výuce. Z tohoto důvodu vám nabízím tři dopoledne: pátek 21. 10. od 8 do 10 hodin, pondělí 24. 10. od 8 do 10 hodin a úterý 25. 10. od 8 do 10 hodin. Pokud máte zájem přijít se na své dítě podívat, jak pracuje, pošlete mi sms nebo e-mail se dnem, který jste si vybrali.  Pokud bude zájem ze strany všech rodičů, je nutné rozdělit všechny do menších skupin. Heslo - Kdo dřív přijde, ten dřív mele a může si z termínů vybírat, jistě znáte. Zda zůstanete 5 minut, hodinu nebo dvě už záleží čistě na vás.

V říjnu se uvidíme na akci „Dýňování“, v listopadu se na vás budu těšit na třídních schůzkách a pro dnešek vám všem popřeji příjemný začátek podzimu.

S pozdravem

Radka Kracíková

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.