< návrat zpět

Schválený rozpočet na rok 2019

Rozpočet Základní školy, Slatiny, okres Jičín na rok 2019  
    Schválený        
               
Příjmy:              
  2111 služby (družina)   8 000,-    
    úhrada plavání od dětí 70 000,-    
  4121 dotace od obce    203 000,-    
               
Příjmy celkem:       281 000,-    
               
               
Výdaje: 5136 knihy, uč. Pomůcky pomůcky   15 000,-    
  5137 drobný hmotný majetek 10 000,-    
  5139 ostatní materiál   20 000,-    
  5172 programové vybavení 5 000,-    
  5153 plyn     59 000,-    
  5154 elektricá energie   35 000,-    
  5161 služby pošt   1 000,-    
  5162 telefony     12 000,-    
  5166 konzult., poradenské služby 10 000,-    
  5167 školení     8 000,-    
  5163 služby peněžních úřadů 6 000,-    
  5169 ostatní služby   80 000,-    
  5171 opravy a udržování   20 000,-    
               
Výdaje celkem:       281 000,-    
               
Uvedené finanční částky jsou v Kč.        
               
               
               
               
               
Ve Slatinách 22.11.2018   Martin Procházka    
            ředitel školy    
               
Vyvěšeno: 26.11.2018          
Sejmuto:  31.12.2019