< návrat zpět

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2019-2021

Střednědobý rozpočtový výhled- schválený              
Základní školy, Slatiny, okres Jičín na rok 2019-2021        
                     
                     
Příjmy:         2019 2020 2021      
  2111 služby (družina)   8 000,- 8 000,- 8 000,-      
    úhrada plavání od dětí 70 000,- 73 000,- 76 000,-      
  4121 dotace od obce    203 000,- 203 000,- 203 000,-      
                     
Příjmy celkem:       281 000,- 284 000,- 284 000,-      
                     
                     
Výdaje: 5136 knihy, uč. Pomůcky pomůcky   15 000,- 15 000,- 15 000,-      
  5137 drobný hmotný majetek 10 000,- 10 000,- 10 000,-      
  5139 ostatní materiál   20 000,- 20 000,- 20 000,-      
  5172 programové vybavení 5 000,- 5 000,- 5 000,-      
  5153 plyn     59 000,- 62 000,- 65 000,-      
  5154 elektricá energie   35 000,- 35 000,- 35 000,-      
  5161 služby pošt   1 000,- 1 000,- 1 000,-      
  5162 telefony     12 000,- 12 000,- 12 000,-      
  5166 konzult., poradenské služby 10 000,- 10 000,- 10 000,-      
  5167 školení     8 000,- 8 000,- 8 000,-      
  5163 služby peněžních úřadů 6 000,- 6 000,- 6 000,-      
  5169 ostatní služby   80 000,- 80 000,- 80 000,-      
  5171 opravy a udržování   20 000,- 20 000,- 20 000,-      
                     
Výdaje celkem:       281 000,- 284 000,- 287 000,-      
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Ve Slatinách: 22.11.2018   Martin Procházka          
            ředitel školy          
                     
Vyvěšeno: 26.11.2018                
Sejmuto:  31.12.2019