< návrat zpět

Schválený střednědobý rozpočtový výhled 2020-2022

Základní škola, Slatiny, okres Jičín  
       
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022  
       
PŘÍJMY 2020 2021 2022
Vlastní výnosy 16000,00 16000,00 16000,00
Keramika 5000,00 5000,00 5000,00
Družina 20000,00 20000,00 20000,00
JIné ostatní výnosy 65000,00 65000,00 65000,00
Přijaté dotace z rozpočtu obce 227000,00 231000,00 231000,00
CELKEM 333000,00 337000,00 337000,00
VÝDAJE      
Spotřeba všeobecného materiálu ZŠ 20000,00 20000,00 20000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-pracovní a ochranné pomůcky 1000,00 1000,00 1000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 500,00
Spotřeba materiálu ZŠ-knihy, tisk, učební pomůcky 30000,00 30000,00 30000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-kancelářské potřeby 5000,00 5000,00 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-drobný dlouhodobý hmotný majetek 36500,00 30000,00 30000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-čistící prostředky 5000,00 5000,00 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-pomůcky do školní družiny 5000,00 5000,00 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-keramika 5000,00 5000,00 5000,00
Spotřeba el.energie 20000,00 25000,00 25000,00
Spotřeba plynu 45000,00 50000,00 50000,00
Spotřeba vody 3000,00 3000,00 3000,00
Opravy a udržování ZŠ 2000,00 2000,00 2000,00
Ostatní služby ZŠ 5000,00 5000,00 5000,00
Pojistné (pojištění majetku) 3500,00 4000,00 4000,00
Účetnictví 50000,00 50000,00 50000,00
Telefon 12000,00 12000,00 12000,00
Poštovné 500,00 500,00 500,00
Plavecký výcvik, pobyt v přírodě 65000,00 65000,00 65000,00
Ostatní služby ZŠ-nákup software 3000,00 3000,00 3000,00
Ostatní služby ZŠ - doprava 9000,00 9000,00 9000,00
Bankovní poplatky 7000,00 7000,00 7000,00
CELKEM 333000,00 337000,00 337000,00
       
Údaje jsou uvedeny v Kč      
       
Vyvěšeno:   18.12.2019      
       
Sejmuto:      31.12.2020      
  Martin Procházka    
  ředitel školy