Kontakt

                         Zápis 2021- seznam přijatých uchazečů                                                                                                       Slatiny 29. 4. 2021

 

Seznam přijatých uchazečů, kteří podali při zápisu konaném dne 12. – 23. 4. 2021 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole, Slatiny, okres Jičín.

Pro školní rok 2021/2022 se přijímají do 1. ročníku podle § 183 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. žáci pod registračním číslem:

 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021.

V základních školách:

▪ žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků. Žáci budou chodit do školy bez rotace sudých a lichých týdnů- tedy každý den.

 

 

 

Zápis do Základní školy, Slatiny, okres Jičín pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku  proběhne od pondělí 12.4.2021 do pátku 23.4.2021.

 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, proběhne zápis k povinné školní docházce bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. K přihlášce přiložte i kopii rodného listu dítěte. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (wqmjq9g)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu:  prochor13@seznam.cz, v krajním případě i obyčejným mailem- je ale nutno se stavit do 5 dnů žádost podepsat
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy (poštovní schránka nebo osobně předat řediteli školy- nutné se předem dohodnout  na tel. 725 357 724 nebo e-mail prochor13@seznam.cz .

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je ke stažení zde: http://www.zsslatiny.cz/upload/Zapis-zadost-o-prijeti-vzor.doc  

 

Ve školním roce 2021/2022 můžeme přijmout do 1. ročníku maximálně 7 žáků.

Pořadí kritérií pro přijetí žáka:

1. Žák s odkladem školní docházky na naší škole, který byl zapsán v loňském roce

2. Žák s trvalým bydlištěm ve Slatinách nebo Milíčevsi

3. Žák, jehož sourozenec již navštěvuje naši školu

4. Ostatní zájemci

 

 

 

 

 

Kontakt:

Základní škola, Slatiny, okres Jičín
Slatiny 17
Jičín 50601

IČO: 710 04 271
tel. 725 357 724

prochor13 [zavináč] seznam.cz