Fotogalerie

Zápis do prvního ročníku 2024

Obrázků: 43

Sbírání příkopů 2024

Obrázků: 12

Vynášení Morany 2024

Obrázků: 6

Karneval 2024

Obrázků: 40

Tři králové 2024

Obrázků: 9

Adventní koncert v kostele 2023

Obrázků: 37

Vánoční zpívání na zámku Milíčevsi

Obrázků: 16

Adventní věnce 2023

Obrázků: 33

Program- Jak být dobrým kamarádem

Obrázků: 12

Hallowen ve škole

Obrázků: 3

Rodinné tvoření podzimních dekorací

Obrázků: 41

Legenda o svatém Václavovi

Obrázků: 20

Návštěva policie ČR- prevence šikany a kyberšikany

Obrázků: 6

Škola na Pohádce v Jičíně

Obrázků: 46

První školní den s prvňáky

Obrázků: 16

Zápis do 1. ročníku 2023

Obrázků: 38

Karneval 2023

Obrázků: 50

Pobyt na horách 2023

Obrázků: 63

Vánoční zpívání v kostele 2022

Obrázků: 44

Tvoření adventních věnců 2022

Obrázků: 58

Podzimní soutěž rodinných týmů

Obrázků: 59

"Požár ve škole"

Obrázků: 16

Pohádkový pátek

Obrázků: 37

1.září 2022

Obrázků: 15

Výlet Hruboskalsko

Obrázků: 35

Páťáci v Praze

Obrázků: 14

Nová lezecká stěna ve škole

Obrázků: 5

Zápis do 1. třídy

Obrázků: 37

Výstava Lidé odvedle

Obrázků: 30

Hory Roudenka 2022

Obrázků: 75

Návštěva synagogy, mincovny a knihovny

Obrázků: 29

Angličtina s rodilou mluvčí v knihovně Václava Čtvrtka

Obrázků: 19

Dýňování a opékání buřtů s rodiči

Obrázků: 44

U hasičů 2021

Obrázků: 30

Prvňáčci 2021

Obrázků: 35

Vybíjená a buřty s rodiči

Obrázků: 24

Pasování prvňáků na čtenáře

Obrázků: 34

Výlet do Češovských valů

Obrázků: 29

MY TOWN páťáci v Jičíně

Obrázků: 11

Vítání občánků 2021

Obrázků: 16

Zápis do 1. ročníku 2021

Obrázků: 26

Pololetní vysvědčení ve škole

Obrázků: 6

Piknik s Američankami

Obrázků: 15

V nové hasičárně

Obrázků: 34

1. září 2020

Obrázků: 37

Vyhodnocení recyklohraní a znalostí AJ

Obrázků: 12

Výuka v přírodě

Obrázků: 25

Přílohy 1-6 k velikonoční angličtině

Obrázků: 6

AJ obrázky k výuce

Obrázků: 9

Pobyt na horách 2020

Obrázků: 95

Pasování na čtenáře 2020

Obrázků: 31

Tři králové 2020

Obrázků: 21

Vánoční koncert 2019

Obrázků: 50

Zpívání v domově důchodců 2019

Obrázků: 15

Návštěva čerta a Miluláše

Obrázků: 36

Tvoření adventních věnců 2019

Obrázků: 34

Vítání občánků 2019

Obrázků: 17

Cyklisté na dopravním hřišti

Obrázků: 18

Soutěž rodinných týmů

Obrázků: 43

Vyhodnocení soutěže ve sběru baterií

Obrázků: 5

Pohádkový festival

Obrázků: 63

Setkání s hasiči

Obrázků: 33

První školní den 2. září 2019

Obrázků: 20

Pašije ve škole

Obrázků: 36

Taneční vystoupení v Masarykově divadle

Obrázků: 33

Úklid příkopů 2019

Obrázků: 26

Předškoláci ze Žlunic ve škole

Obrázků: 15

Karneval 2019

Obrázků: 65

Pasování na čtenáře v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

Obrázků: 40

Arnika 2019

Obrázků: 94

Bruslařský výcvik

Obrázků: 57

Tři králové 2019

Obrázků: 32

Koncert v kostele 2018

Obrázků: 55

Zpívání v domově důchodců 2018

Obrázků: 23

Mikuláš, čert a anděl ve škole

Obrázků: 20

Tvoření adventních věnců 29.11.2018

Obrázků: 20

Vítání občánků 2018

Obrázků: 20

Sázení Lípy republiky

Obrázků: 18

Halloween na dvorku i ve škole

Obrázků: 60

Literárně-dramatický kroužek v knihovně

Obrázků: 21

Jičín město pohádky 13.9.2018

Obrázků: 58

Hasiči ve škole

Obrázků: 56

První školní den 3. září 2018

Obrázků: 27

Práce ve škole o prázdninách

Obrázků: 34

Španělské pohádky ve školce

Obrázků: 17

Úniková hra Svět Fantasy

Obrázků: 37

Vynášení Morany

Obrázků: 19

Zápis prvňáčků 2018

Obrázků: 62

Velikonoční projekt ve výuce

Obrázků: 42

Muzikál Stvoření světa

Obrázků: 23

Karneval ve škole

Obrázků: 58

Výcvik na ledě

Obrázků: 33

Arnika 2018

Obrázků: 100

Tři králové 2018

Obrázků: 43

Vánoční dílna a zpívání v kostele

Obrázků: 54

Vánoční zpívání v domově důchodců

Obrázků: 38

Slavnost slabikáře 2017

Obrázků: 25

Mikuláš, čert a anděl ve škole

Obrázků: 50

Adventní věnce

Obrázků: 58

Vítání občánků 2017

Obrázků: 46

Loutkové divadlo Tygřík Péťa v MŠ Milíčeves

Obrázků: 16

Společné dýňování

Obrázků: 46

Práce ve školní dílně

Obrázků: 12

V Jičíně na POHÁDCE

Obrázků: 69

Návštěva u hasičů

Obrázků: 69

První školní den

Obrázků: 22

Vystěhování a práce o prázdninách

Obrázků: 27

Školní besídka

Obrázků: 95

Bazén a Valdická brána

Obrázků: 30

Historie Jičínska v muzeu

Obrázků: 21

Balet v divadle

Obrázků: 12

Velikonoční projekt

Obrázků: 67

Zápis prvňáků

Obrázků: 65

Děti ze školky ve škole

Obrázků: 21

Vynášení Morany

Obrázků: 16

Zdravá strava

Obrázků: 18

Arnika 2017 pokračování

Obrázků: 97

Arnika 2017

Obrázků: 100

Bruslení ve škole

Obrázků: 47

Tři králové 2017

Obrázků: 37

Zpívání koled v kostele

Obrázků: 64

Zpěv koled v domově důchodců

Obrázků: 24

Mikuláš ve škole

Obrázků: 33

Vítání občánků 27.11.2016

Obrázků: 15

Tvoření adventních věnců a rozsvícení vánočního stromu

Obrázků: 100

Slavnost Slabikáře

Obrázků: 80

Dýňování s rodiči

Obrázků: 78

Návštěva zámecké galerie v Jičíně a kostela sv. Jakuba

Obrázků: 28

První výrobky v dílně

Obrázků: 13

Jičín město pohádky

Obrázků: 61

Návštěva u hasičů

Obrázků: 35

Adaptační dny

Obrázků: 53

1.září 2016

Obrázků: 74

Předškoláci ze Žlunické školky

Obrázků: 17

Angličtina ve školce v Milíčevsi

Obrázků: 32

Karneval

Obrázků: 79

Vynášení Morany

Obrázků: 16

Valentýnská pošta

Obrázků: 16

Zápis do 1. ročníku

Obrázků: 64

Předškoláci ve škole

Obrázků: 38

Tři králové

Obrázků: 59

Vánoční nadílka ve škole

Obrázků: 33

Vánoční koncert v kostele

Obrázků: 68

Koledy v domově důchodců

Obrázků: 27

Barbora ve škole

Obrázků: 25

Společné tvoření adventních věnců

Obrázků: 54

Dýňování

Obrázků: 55

Jablečný týden

Obrázků: 79

Vítání občánků

Obrázků: 41

Ukázka výuky anglického jazyka pro předškoláky ve školce

Obrázků: 18

V Jičíně na pohádce 2015

Obrázků: 40

Hasiči hasí školu

Obrázků: 45

1. září 2015

Obrázků: 26

Nové lavice

Obrázků: 15

Velikonoční dílny

Obrázků: 32

Vynášení Morany

Obrázků: 13

Školní karneval

Obrázků: 57

Úklid příkopů

Obrázků: 14

Hory Arnika

Obrázků: 50

Zápis do 1. ročníku 2015

Obrázků: 31

Předškoláci ve škole

Obrázků: 14

Tři králové

Obrázků: 31

Poslední školní den v roce 2014

Obrázků: 22

Koncert v kostele

Obrázků: 39

Zpívání v domově důchodců

Obrázků: 15

Kaplan o Vánocích

Obrázků: 11

Barbora a čerti

Obrázků: 13

Adventní věnce

Obrázků: 38

Divadlo pro Fandu

Obrázků: 23

Kouzelník

Obrázků: 15

Babí léto

Obrázků: 32

Jičín město pohádky 2014

Obrázků: 23

Hasiči

Obrázků: 45

První školní den

Obrázků: 21

Plavání

Obrázků: 7

Vítání občánků

Obrázků: 12

Ekologické odpoledne

Obrázků: 23

Velikonoční týden a hon na vejce

Obrázků: 10

Sběr odpadků- příkopy

Obrázků: 9

Karneval

Obrázků: 36

Fyzikální kroužek na gymnáziu

Obrázků: 12

Zápis do 1. ročníku

Obrázků: 23

Školka ve škole

Obrázků: 27

Tři králové

Obrázků: 40

Koncert v kostele

Obrázků: 40

Barbora, Mikuláš

Obrázků: 24

Adventní věnce

Obrázků: 43

Halloweenská hodina

Obrázků: 25

Drakiáda

Obrázků: 31

Líheň křepelek

Obrázků: 6

Jičín město pohádky 2013

Obrázků: 15

Ukázka hasičů

Byli jsme u hasičů

Obrázků: 31

První školní den

Obrázků: 22

Archiv fotografií

Obrázků: 154