O nás

Naše škola je málotřídní se 2 třídami, ve kterých letošní rok vyučujeme 5 ročníků. Celkem naši školu navštěvuje 30 žáků.

V přízemí máme tělocvičnu, šatnu, družinu, kuchyňku, jídelnu a wc. V mezipatře se nachází převlékárna a sociální zařízení. V prvním patře jsou dvě učebny a ředitelna. Máme také půdu, kde skladujeme pomůcky a další potřebné věci.

Naším panem ředitelem je Martin Procházka, který vyučuje český jazyk, matematiku, tělocvik a informatiku. Je třídním učitelem 3., 4. a 5.  ročníku, také vede sportovní kroužek (2. - 5. ročník).

Třídní učitelkou pro 1. a 2. ročník je paní Kateřina Mindlová, která vyučuje český jazyk, matematiku, vlastivědu, prvouku a přírodovědu. Dále pak vede literárně dramatický  kroužek.

Učitelkou anglického jazyka , pracovních činností a čtení je pro tento školní rok paní Hana Papoušková. Vede  kroužek  hry na flétnu.

Vychovatelkou školní družiny je paní Zdeňka Kracíková, učí hudební a tělesnou výchovu, výtvarné  a pracovní činnosti. Vede kroužek šikovných rukou.

 Školnicí na naší škole je paní Květa Fikarová.