< návrat zpět

Schválený rozpočet na rok 2022

Schválený rozpočet ZŠ Slatiny na rok 2022
Základní škola, Slatiny, okres Jičín
   
PŘÍJMY  
Vlastní výnosy 16000,00
Keramika 5000,00
Družina 20000,00
JIné ostatní výnosy 65000,00
Přijaté dotace z rozpočtu obce 270000,00
CELKEM 376000,00
   
VÝDAJE  
Spotřeba všeobecného materiálu ZŠ 20000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-pracovní a ochranné pomůcky 1000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-léky a zdravotnický materiál 500,00
Spotřeba materiálu ZŠ-knihy, tisk, učební pomůcky 30000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-kancelářské potřeby 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-drobný dlouhodobý hmotný majetek 36500,00
Spotřeba materiálu ZŠ-čistící prostředky 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-pomůcky do školní družiny 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-keramika 5000,00
Spotřeba el.energie 25000,00
Spotřeba plynu 52000,00
Spotřeba vody 3000,00
Opravy a udržování ZŠ 2000,00
Ostatní služby ZŠ 30000,00
Pojistné (pojištění majetku) 4500,00
Účetnictví 50000,00
Telefon 12000,00
Poštovné 500,00
Plavecký výcvik, pobyt v přírodě 65000,00
Ostatní služby ZŠ-nákup software 8000,00
Ostatní služby ZŠ - doprava 9000,00
Bankovní poplatky 7000,00
CELKEM 376000,00
   
Údaje jsou uvedeny v Kč  
   
Vyvěšeno:   23. 11. 2021  
   
Sejmuto:        
  Martin Procházka
  ředitel školy