< návrat zpět

Schválený rozpočet na rok 2023

Schválený rozpočet ZŠ Slatiny na rok 2023
Základní škola, Slatiny, okres Jičín
   
PŘÍJMY  
Vlastní výnosy 16000,00
Keramika 2000,00
Družina 20000,00
JIné ostatní výnosy 110000,00
Přijaté dotace z rozpočtu obce 400000,00
CELKEM 548000,00
   
VÝDAJE  
Spotřeba všeobecného materiálu ZŠ 20000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-pracovní a ochranné pomůcky 1000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-léky a zdravotnický materiál 500,00
Spotřeba materiálu ZŠ-knihy, tisk, učební pomůcky 30000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-kancelářské potřeby 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-drobný dlouhodobý hmotný majetek 36500,00
Spotřeba materiálu ZŠ-čistící prostředky 12000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-pomůcky do školní družiny 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-keramika 5000,00
Spotřeba el.energie 40000,00
Spotřeba plynu 150000,00
Spotřeba vody 3000,00
Opravy a udržování ZŠ 5000,00
Ostatní služby ZŠ 30000,00
Pojistné (pojištění majetku) 4500,00
Účetnictví 50000,00
Telefon 12000,00
Poštovné 500,00
Plavecký výcvik, pobyt v přírodě 110000,00
Ostatní služby ZŠ-nákup software 12000,00
Ostatní služby ZŠ - doprava 9000,00
Bankovní poplatky 7000,00
CELKEM 548000,00
   
Údaje jsou uvedeny v Kč  
   
Rozpočet byl schválen usnesením ZO č. 4/2022 dne 8.12.2022.