< návrat zpět

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2022-2024

Základní škola, Slatiny, okres Jičín  
       
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024  
       
PŘÍJMY 2022 2023 2024
Vlastní výnosy 16000,00 16000,00 16000,00
Keramika 5000,00 5000,00 5000,00
Družina 20000,00 20000,00 20000,00
JIné ostatní výnosy 65000,00 65000,00 65000,00
Přijaté dotace z rozpočtu obce 257000,00 257000,00 257000,00
CELKEM 363000,00 363000,00 363000,00
VÝDAJE      
Spotřeba všeobecného materiálu ZŠ 20000,00 20000,00 20000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-pracovní a ochranné pomůcky 1000,00 1000,00 1000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 500,00
Spotřeba materiálu ZŠ-knihy, tisk, učební pomůcky 30000,00 30000,00 30000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-kancelářské potřeby 5000,00 5000,00 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-drobný dlouhodobý hmotný majetek 36500,00 36500,00 36500,00
Spotřeba materiálu ZŠ-čistící prostředky 5000,00 5000,00 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-pomůcky do školní družiny 5000,00 5000,00 5000,00
Spotřeba materiálu ZŠ-keramika 5000,00 5000,00 5000,00
Spotřeba el.energie 20000,00 20000,00 20000,00
Spotřeba plynu 45000,00 45000,00 45000,00
Spotřeba vody 3000,00 3000,00 3000,00
Opravy a udržování ZŠ 2000,00 2000,00 2000,00
Ostatní služby ZŠ 30000,00 30000,00 30000,00
Pojistné (pojištění majetku) 3500,00 3500,00 3500,00
Účetnictví 50000,00 50000,00 50000,00
Telefon 12000,00 12000,00 12000,00
Poštovné 500,00 500,00 500,00
Plavecký výcvik, pobyt v přírodě 65000,00 65000,00 65000,00
Ostatní služby ZŠ-nákup software 8000,00 8000,00 8000,00
Ostatní služby ZŠ - doprava 9000,00 9000,00 9000,00
Bankovní poplatky 7000,00 7000,00 7000,00
CELKEM 363000,00 363000,00 363000,00
       
Údaje jsou uvedeny v Kč      
       
Vyvěšeno:   5.1.2021      
       
Sejmuto:            
       
       
  Martin Procházka, ředitel školy