< návrat zpět

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026

Základní škola, Slatiny, okres Jičín    
         
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026    
         
PŘÍJMY 2024 2025 2026  
Vlastní výnosy 16000,00 16000,00 16000,00  
Keramika 2000,00 2000,00 2000,00  
Družina 20000,00 20000,00 20000,00  
JIné ostatní výnosy 110000,00 110000,00 110000,00  
Přijaté dotace z rozpočtu obce 450000,00 475000,00 500000,00  
CELKEM 598000,00 623000,00 648000,00  
VÝDAJE        
Spotřeba všeobecného materiálu ZŠ 25000,00 25000,00 25000,00  
Spotřeba materiálu ZŠ-pracovní a ochranné pomůcky 3000,00 3000,00 3000,00  
Spotřeba materiálu ZŠ-léky a zdravotnický materiál 500,00 500,00 500,00  
Spotřeba materiálu ZŠ-knihy, tisk, učební pomůcky 40000,00 40000,00 40000,00  
Spotřeba materiálu ZŠ-kancelářské potřeby 8000,00 8000,00 8000,00  
Spotřeba materiálu ZŠ-drobný dlouhodobý hmotný majetek 36500,00 36500,00 36500,00  
Spotřeba materiálu ZŠ-čistící prostředky 12000,00 12000,00 12000,00  
Spotřeba materiálu ZŠ-pomůcky do školní družiny 5000,00 5000,00 5000,00  
Spotřeba materiálu ZŠ-keramika 5000,00 5000,00 5000,00  
Spotřeba el.energie 50000,00 60000,00 70000,00  
Spotřeba plynu 160000,00 170000,00 180000,00  
Spotřeba vody 3000,00 3000,00 3000,00  
Opravy a udržování ZŠ 5000,00 5000,00 10000,00  
Ostatní služby ZŠ 30000,00 30000,00 30000,00  
Pojistné (pojištění majetku) 3500,00 3500,00 3500,00  
Účetnictví 55000,00 55000,00 55000,00  
Telefon 12000,00 12000,00 12000,00  
Poštovné 500,00 500,00 500,00  
Plavecký výcvik, pobyt v přírodě 110000,00 110000,00 110000,00  
Ostatní služby ZŠ-nákup software 12000,00 17000,00 17000,00  
Ostatní služby ZŠ - doprava 15000,00 15000,00 15000,00  
Bankovní poplatky 7000,00 7000,00 7000,00  
CELKEM 598000,00 623000,00 648000,00  
         
Údaje jsou uvedeny v Kč        
         
Rozpočtový výhled byl schválen usnesením ZO č. 4/2022 dne 8.12.2022.        
         
         
         
         
  Martin Procházka, ředitel školy